Kotisairaala

KOTISAIRAALA on sairaalatasoista hoitoa potilaan kotona.

Kotisairaala toimii kaikkina viikonpäivinä 24 h / vrk. Voimme aloittaa hoidon suoraan potilaan kotona tai jatkamme sairaalassa aloitettua hoitoa.

Hoitotiimiin kuuluu yleis -ja erikoislääkäreitä, hoitajia sekä avustavaa henkilökuntaa. Teemme yhteistyötä paikallisten apteekkien ja fysioterapeuttien kanssa.

Tavoitteenamme on sairaalapäivien vähentäminen niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin.

Mitä hoidamme kotisairaalassa?

Tyypillisellä kotisairaalapotilaalla on suonensisäistä antibiottihoitoa vaatia infektio, esimerkiksi keuhkokuume, virtsatieinfektio, ruusu tai säärihaava. Hoidamme myös syöpä-, saattohoito- ja sisätautipotilaita.

Yksityisen polilaan maksu määräytyy todellisten kustannuksien mukaan. Keskimääräinen vuorokausi hinta on noin 150-220 €, sisältäen tavallisimmat lääkkeet.

Tavallisin kotisairaalahoitojakso on 3 vrk.

Kotisairaala kunnille ja kaupungeille

Kotisairaala ALFA:ssa potilas voidaan hoitaa kotonaan ilman sairaalassa oloa. Näin potilas saa sairaalatasoista hoitoa omassa tutussa ympäristössään. Kotisairaalahoito on kunnalle se edullisin ratkaisu. Potilas voidaan lähettää terveyskeskuksesta tai sairaalapäivystyksestä suoraan kotisairaalaan, eikä julkisen puolen lääkärin konsultaatiota tarvita. Kotisairaalaan voidaan niin sovittaessa lähettää potilas myös suoraan kotoa kunnallisen kotisairaanhoitajan toimesta.

Hoitokäynnit määräytyvät potilaan tarpeen mukaan ja kotisairaala on auki ympäri vuorokauden. Kotikäynnillä hoidamme potilaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Annamme suonensisäistä lääkehoitoa ja nesteytystä, vaihdamme peg-letkut ja katetrit. Hoidamme haavat ja terminaalivaiheen potilaat kipupumppuineen. Voimme aloittaa insuliini- ja Marevanhoidot. Samalla käynnillä teemme tarvittaessa myös muistitestit.

Saamme otettua potilaan kotona kaikki tarvittavat laboratoriokokeet ja sydänfilmin. Palvelumme sopivat hyvin myös vanhainkodeissa ja palvelutaloissa asuville, jolloin potilassiirrot laitoksesta toiseen vähenevät. Kotisairaalahoitoon siirtyminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon ja potilaan omaan toiveeseen.

Kotisairaala ALFAn johtavana lääkärinä toimii Hannele Vahantila, ja hoitajat ovat kokeneita alan ammattilaisia. Kotisairaalatiimissä on hoitajia lähes kaikista Oivan kunnista ja pystymme tarjoamaan palveluitamme koko Oivan ja Lahden alueelle, jossa meillä on luvat 20:een kotisairaalapaikkaan. Kotisairaalassa työskentelee muisti- ja terminaalivaiheenhoitaja sekä anestesia- ja ensihoitaja. Tarvittaessa voimme konsultoida eri alojen erikoislääkäreitä.

Olemme PalveluSantrarekisterissä ja meillä voi maksaa palvelusetelillä.